Wiza Schengen w Polska

Wiza Schengen - dokument podróży, który umożliwia osobie wjazd do strefy Schengen na określony okres czasu. Strefa Schengen odnosi się do obszaru, który obejmuje państwa europejskie będące członkami Umowy Schengen i obejmuje 26 krajów, które wydają wizy Schengen, 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej i 4 państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ważna wiza Schengen wydana przez którykolwiek z państw Schengen umożliwia podróż do innych państw Schengen, pod warunkiem posiadania dowodu na wcześniejsze ustalenia dotyczące podróży, można wjechać do dowolnego innego kraju strefy Schengen posiadając tę samą wizę po wjeździe do strefy Schengen przez kraj wydający wizę.

Wniosek o wizę Schengen z Polska

Proszę wybrać kraj z listy państw strefy Schengen wymienionych poniżej w celu sprawdzenia wymagań wizowych.:

×