Warunki korzystania ze strony internetowej

VisaHQ.pl Limited ("VisaHQ", "nas", lub "my") jest właścicielem i zapewnia stronę internetową www.visahq.pl ("Strona internetowa") na warunkach ("Warunki") określonych poniżej. Prosimy przeczytać uważnie tę stronę i wszelkie strony, do których prowadzi link, i nie kontynować, chyba że Pan / Pani rozumie i akceptuje warunki. Korzystanie ze Strony oznacza, że Pan / Pani, nasz klient ("Pan / Pani") akceptuje te warunki wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju, w którym uzyskuje dostęp do tej strony. Jeśli Pan / Pani nie akceptuje tych warunków, prosimy nie korzystać ze Strony.


1. Inne obowiązujące warunki
1.1 Nasza Polityka Prywatności która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Pana / Pani lub które nam Pan / Pani przekazuje, dotyczy również ich korzystania ze Strony. Korzystając z naszej strony, Pan / Pani wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone przez Pana / Pani są dokładne.
1.2 Jeśli Pan / Pani ubiega się o wizę za pośrednictwem strony internetowej, aplikacja będzie zgodna z naszymi Warunkami świadczenia usług dla wiz turystycznych lub biznesowych w zależności od rodzaju wniosku wizowego.
1.3 Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym czasie, zmieniając tę stronę.
1.4 Od czasu do czasu trzeba sprawdzać tę stronę, aby zauważyć zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one wiążące dla Pana / Pani, jeśli korzysta z Witryny.

2. Strona internetowa
2.1 Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez VisaHQ Europe Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na mocy Ustawy o spółkach w Irlandii (numer firmowy 600346) i posiadającą zarejestrowane biuro pod adresem 57 Fitzwilliam Square N, Dublin, D02 CP02, Ireland.
2.2 Wszelka korespondencja dotycząca tej Witryny powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres info@visahq.pl lub pocztą na adres: 57 Fitzwilliam Square N, Dublin, D02 CP02, Ireland.

3. Korzystanie z witryny
3.1 Użytkownicy witryny mogą uzyskiwać dostęp do informacji związanych z wymogami wizowymi dotyczącymi podróży międzynarodowych. Informacje takie są przeznaczone wyłącznie do ogólnych wskazówek i często się zmieniają. Podczas gdy VisaHQ dokłada starań, aby informacje zawarte stronie internetowej były prawidłowe, VisaHQ nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji zawartych na stronie internetowej.
3.2 Chociaż VisaHQ dokłada starań, aby strona była prawidłowa, VisaHQ nie ma pełnego zaufania do strony internetowej. VisaHQ może wprowadzać zmiany w informacjach na Witrynie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Informacje zawarte na Stronie mogą być nieaktualne, a VisaHQ nie zobowiązuje się do aktualizacji takich materiałów.
3.3 Materiał na stronie internetowej jest dostarczany "tak jak jest", bez żadnych warunków, gwarancji lub innych warunków jakiegokolwiek rodzaju. W związku z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, VisaHQ zapewnia Użytkownikowi Stronę na podstawie tego, że VisaHQ wyklucza wszelkie oświadczenia, gwarancje i inne warunki, które, w odniesieniu do tego powiadomienia prawnego, mogą mieć wpływ na Stronę.
3.4 Z wyjątkiem śmierci i obrażeń ciała spowodowanych przez zaniedbanie, firma VisaHQ nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Strony lub korzystania ze Strony.

4. Dostęp do usług
4.1 Chociaż strona internetowa jest zwykle dostępna 24 godziny na dobę, VisaHQ nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny Strona internetowa jest niedostępna w jakimkolwiek czasie lub na dowolny okres.
4.2 Witryna jest skierowana do osób mieszkających w Polsce. Nie oświadczamy, że treści dostępne w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach.

5. Konto i hasło
5.1 Jeśli Pan / Pani otworzy konto i otrzyma od niego kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać tego osobom trzecim.
5.2 Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez Pana / Pani, czy też przez nas przydzielone, w dowolnym momencie, jeśli w uzasadnionej opinii nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.
5.3 Jeśli Pan / Pani wie lub podejrzewa, że ktoś inny zna kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, powinieneś powiadomić nas jak najszybciej.

6. Zrzeczenie się
6.1 Korzystanie z tej witryny internetowej i zawartych w niej materiałów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. VisaHQ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą ucierpieć w wyniku korzystania ze Strony lub polegania na zawartości tej Strony.
6.2 Firma VisaHQ zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w niniejszej Stronie, w tym do warunków niniejszej strony internetowej, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie wprowadzenia zmian oznacza akceptację i zgodę na takie zmiany.
6.3 Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie spory wynikające z witryny podlegają prawu Irlandii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Irlandii.

7. Prawa własności intelektualnej
7.1 Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w treści Strony i znaku towarowego "VisaHQ" są własnością firmy VisaHQ lub jej licencjodawców i są chronione prawem.
7.2 Użytkownik może pobierać, przechowywać i wykorzystywać informacje zawarte na niniejszej Stronie do własnego użytku, badań lub działalności gospodarczej. Użytkownik nie może ponownie publikować, retransmitować, redystrybuować ani w żaden inny sposób udostępniać takich informacji lub stron żadnej innej stronie ani udostępniać na żadnej stronie internetowej, usługach online lub tablicach informacyjnych własnych lub jakichkolwiek innych stron lub udostępniać je w wersji papierowej lub na innych nośnikach bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
7.3 Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, żadna część Strony nie może być powielana lub przechowywana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie lub usłudze wyszukiwania bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
7.4 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

8. Ograniczenie odpowiedzialności
8.1 VisaHQ nie gwarantuje, że dostęp do tej strony będzie nieprzerwany, że ta strona internetowa będzie wolna od wirusów lub że ta strona internetowa nie może zostać naruszona przez strony trzecie.
8.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Powinien użyć własnego oprogramowania antywirusowego.
8.3 Użytkownikowi nie wolno nadużywać Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów szkodliwych lub technologicznie szkodliwych. Nie wolno próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym jest przechowywana nasza strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej strony. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi". Naruszając ten przepis, popełniłby przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Zgłaszamy wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość Pana / Pani. W przypadku takiego naruszenia prawo Pana / Pani do korzystania z naszej strony natychmiast przestanie obowiązywać.

9. Zasady linkowania
9.1 Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych stron trzecich. VisaHQ nie popiera ani nie zatwierdza i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzi ta strona.
9.2 Firma VisaHQ nie przekazuje ani nie doręcza (domyślnie ani bezpośrednio) linku do żadnej treści, która pojawia się w Stronie internetowej lub do reprezentowania jakichkolwiek nazw firmowych lub logo, znaków towarowych, marek znajdujących się na tej Stronie.
9.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że VisaHQ nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość stron internetowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej Strony.

10. Pliki cookie
10.1 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Pana / Pani od innych użytkowników naszej strony. Pomaga nam to zapewnić Panu / Pani dobre wrażenia podczas przeglądania naszej strony internetowej, a także pozwala nam ulepszać naszą stronę. Kontynuując przeglądanie witryny, Panu / Pani wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.
10.2 Cookie to mały plik liter i cyfr, który przechowujemy w przeglądarce lub na twardym dysku komputera, jeśli się Pan / Pani na to zgadza. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera.
10.3 Używamy następujących plików cookie:
Niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej, korzystanie z koszyka na zakupy lub korzystanie z usług e-fakturowania.
Analityczne / wydajnościowe pliki cookie. Pozwalają nam rozpoznać i zliczyć liczbę odwiedzających oraz sprawdzić, jak poruszają się użytkownicy po naszej stronie internetowej, gdy jej używają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy znajdują to, czego szukają.
Cookie funkcjonalne. Są one używane do rozpoznania Pana / Pani po powrocie na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy spersonalizować naszą zawartość, powitać Pana / Pani po nazwisku i zapamiętać Pana / Pani preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).
Kierowanie plików cookie. Te cookies rejestrują wizytę Pana / Pani na naszej stronie internetowej, odwiedzonych stronach i linkach, które Pan / Pani obserwuje. Wykorzystamy te informacje, aby nasza strona internetowa i wyświetlane na niej reklamy były bardziej dopasowane do zainteresowań Pana / Pani. Możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim w tym celu.
10.4 Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie, z których korzystamy, oraz celów, w jakich je wykorzystujemy, znajduje się w poniższej tabeli:
10.5 Pana / Pani blokuje pliki cookie, aktywując ustawienia w przeglądarce, które pozwalają odmówić ustawienia wszystkich lub niektórych plików cookie. Jeśli jednak Pan / Pani używa ustawień przeglądarki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym podstawowych plików cookie), może nie mieć dostępu do całości lub części naszej strony.
10.6 Z wyjątkiem podstawowych plików cookie, wszystkie pliki cookie wygasną po upływie trzech miesięcy.

11. Udostępnianie i przesyłanie treści do strony internetowej VisaHQ.pl lub Media społecznościowe.
11.1 Udostępniając i przesyłając Treści na naszą stronę internetową lub przez Media społecznościowe, Pan / Pani udziela VisaHQ nieodpłatnie, zezwala na korzystanie z tej Treści w dowolny sposób (w tym jej modyfikację i adaptację z powodów operacyjnych i redakcyjnych).
11.2 Pan / Pani udziela firmie VisaHQ nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, wieczystej i światowej licencji na użytkowanie, odtwarzanie i udostępnianie każdemu, kogo wybieramy Treść w dowolnym medium i na publikowanie takich reprodukcji w publikacjach, w tym, ale nie ograniczając się do newsletterów, ulotek, materiałów związanych z wystawami, reklamą wydarzeń, wewnętrznymi systemami zarządzania na stronie internetowej VisaHQ i na innej stronie internetowej, do której VisaHQ wnosi materiał, jeżeli elementy są udostępniane na zasadach niekomercyjnych i / lub w celu włączenia wkładu Pana / Pani do innych prac w dowolnych mediach znanych lub opracowywanych przez cały okres obowiązywania wszelkich praw, które mogą istnieć w wkładzie Pana / Pani, oraz zgodnie z ograniczeniami prywatności określone w naszej Polityce Prywatności.
11.3 Przesyłając Treść, użytkownik zrzeka się również prawa do bycia zidentyfikowanym jako autor Treści i zrzeka się prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec obraźliwego traktowania Treści przez VisaHQ.
11.4 Przesyłając Treść, Pan / Pani potwierdza, że ich materiał jest ich oryginalnym dziełem i że Pan / Pani jest w pełni uprawniony do przyznania VisaHQ niewyłącznego prawa do korzystania z niego. Nie wolno naruszać, plagiatować ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prywatności i reklamy, praw osobistych lub własnościowych.
11.5 Prosimy nie przesyłać Treści zawierających osoby, które nie wyraziły zgody na piśmie, aby ich zdjęcie było udostępnione APS na tych warunkach, a w przypadku treści zawierających dzieci poniżej 16 roku życia, należy również uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
11.6 Pan / Pani zgadza się, że wszelkie Treści, które dostarczy, nie są w żaden sposób zniesławiające, nielegalne lub obraźliwe. VisaHQ zastrzega sobie prawo do usunięcia treści odrzuconych, które uzna za nieodpowiednie. Obejmuje to Treści niezgodne z prawem, nękające, zniesławiające, obelżywe, zagrażające, szkodliwe, obsceniczne, wulgarne, o podłożu seksualnym, motywowane politycznie, obraźliwe rasowo, seksistowskie, homofobiczne, biphobiczne, transfobiczne lub w inny sposób niezgodne z APS lub jego wartościami.
11.7 VisaHQ zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania żadnej, części lub całości Treści, które Pan / Pani przesyła, i może w dowolnym momencie usunąć wszelkie treści opublikowane na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych.
11.8 Jeśli Pan / Pani nie chce przyznać firmie VisaHQ powyższych praw lub nie może udzielać gwarancji określonych powyżej, niech nie przesyła swoich Treści.

12. Brak zrzeczenia się
Żadne zaniechanie przez VisaHQ wykonywanie lub egzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania będzie uważane za zrzeczenie się takich praw lub zakazu do ich wykonywania lub egzekwowania w przyszłości.

13. Ochrona danych
W firmie VisaHQ gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe tylko dlatego, że może nam ono wymagać przesłanie wniosku wizowego / regularne aktualizowanie kontaktów, które wyraziły zgodę na otrzymywanie regularnych aktualizacji / powiadamianie o ważnych ostrzeżeniaср, z wyjątkiem takich celów, nie przekazuje tych informacji żadnej stronie trzeciej i w inny sposób będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw (w tym Ustawy o ochronie danych z 1998 r. i od 25 maja 2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Można zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

14. Prawo i jurysdykcja
Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu Niemiec і Irlandii, a sądy Niemczech і Irlandii mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z nich.

15. Modyfikacja regulaminu
VisaHQ może modyfikować warunki niniejszej umowy na tej stronie. Użytkownik zgadza się okresowo przeglądać tę umowę, aby mieć świadomość istnienia takich korekt. Jeśli korekta nie będzie dla Pana / Pani akceptowalna, zgadza się na przerwanie dostępu do tej strony. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po powiadomieniu o takich zmianach będzie traktowane jako akceptacja i zgoda na przestrzeganie wszystkich takich zmian.


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.