Jak wykorzystujemy dane Pana / Pani

Jakie informacje zbiera VisaHQ?
Zbieramy podstawowe informacje od Pana / Pani podczas tworzenia konta, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu. Gdy Pan / Pani kupuje produkty lub dodaje usługi, możemy zbierać dodatkowe informacje, takie jak identyfikacja rządu. Zapisujemy również informacje, gdy Pan / Pani kontaktuje się z nami, w tym prośby o obsługę klienta oraz notatki i szczegóły wyjaśniające, o co proszono i w jaki sposób zareagowaliśmy. Używamy również plików cookie i podobnych informacji o interakcjach i użytkowaniu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat konkretnego rodzaju informacji, które gromadzimy, oraz wyborów Pana / Pani związanych z tymi danymi, można zapoznać się z Polityką Prywatności.

W jaki sposób VisaHQ wykorzystuje informacje?
Używamy informacji o Panu / Pani, aby dostarczać, ulepszać, aktualizować i poprawiać usługi, które dostarczamy. Na przykład wykorzystujemy informacje o Panu / Pani, aby utworzyć konto, dostarczać nasze usługi (w tym aplikacje online) oraz wykrywać i zapobiegać oszustwom i nadużyciom. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Czy VisaHQ udostępnia dane stronom trzecim?
VisaHQ.pl ma spółkę dominującą VisaHQ.com.inc., LLC. Możemy udostępniać dane osobowe firmom powiązanym w ramach naszej rodziny korporacyjnej, z osobami trzecimi, z którymi współpracujemy, aby umożliwić integrację ich usług z naszymi własnymi usługami oraz z zaufanymi zewnętrznymi dostawcami usług, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu. Przykłady dzielenia się danymi obejmują przetwarzanie wiz lub paszportów, komunikowanie się z Panem / Panią za pomocą ankiet lub e-maili oraz reklam opartych na zainteresowaniach. Udostępniamy jedynie niezbędne minimum informacji, a stronom trzecim zabrania się wykorzystywania informacji w jakimkolwiek innym celu wskazanym w naszej Polityce Prywatności.

Jak można zaktualizować dane osobowe?
Pan / Pani ma kontrolę nad danymi osobowymi. W tej sekcji można dowiedzieć się o gromadzonych danych.

Wybory Pana / Pani dotyczące gromadzonych danych
Zapewniamy narzędzia do kontrolowania informacji o koncie i wskazówek dotyczących sposobu jego użycia. Potrzebno wejść na swoje konto lub skontaktować się z nami, aby:
 • Przeglądać i aktualizować informacje o koncie, takie jak imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu i adres rozliczeniowy.
 • Przeglądać i aktualizować preferencje kontaktu do odbierania wiadomości kont i produktów związanych z komunikacją marketingową.
Już wkrótce dla klientów z Unii Europejskiej! Dowiedz się więcej o nadchodzących funkcjach centrum kont.

Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących naszej Polityki Prywatności lub praktyk naszych Usług, można skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w danym kraju:

   Imię: Maria Firmino
   Pozycja: UK & EU Region Director of Operations
   Kraj: UK, Republic of Ireland, and Germany
   E-mail: gdpr@visahq.com
   Adres: 57 Fitzwilliam Square N, Dublin, D02 CP02, Ireland

Odpowiemy na wszystkie prośby, pytania lub wątpliwości w ciągu trzydziestu (30) dni.

Zabezpieczenie swojej tożsamości cyfrowej
Aby zbudować cyfrową tożsamość, potrzebno poświęcenie. Sposoby, w jakie jesteśmy zaangażowani, aby pomóc Panu / Pani chronić swoją cyfrową tożsamość.

Bezpieczne kanały komunikacyjne
Szyfrujemy dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem formularzy internetowych przy użyciu aktualnych standardów, aby uniemożliwić innym przechwycenie przesyłanych informacji.

Uwierzytelnianie konta
Do zalogowania się na Pana / Pani konta potrzebujemy unikalnej nazwy użytkownika i metody identyfikacji, takich jak hasło lub PIN kod klienta. Oferujemy także opcję weryfikacji dwuetapowej.

Szkolenie bezpieczeństwa
Nasi pracownicy otrzymują coroczne szkolenia i okresowe biuletyny dotyczące dobrych praktyk bezpieczeństwa.

Warstwowe podejście do bezpieczeństwa
Chronimy naszą sieć firmową za pomocą wielu różnych warstw zabezpieczeń.
Stosujemy środki ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i sprzętu.
Używamy kombinacji oprogramowania i urządzeń, aby chronić naszą sieć przed intruzami.
Mamy dedykowany zespół specjalistów od bezpieczeństwa, którzy nadzorują praktyki bezpieczeństwa urządzeń i aplikacji.

Jak chronić swoje dane
Pan / Pani ma kontrolę nad bezpieczeństwem swojego konta. Potrzebno jeszcze korzystać z dobrych praktyk bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane osobowe.

Zabezpiecz swoje hasło
Kilka wskazówek pomocnych w utrzymaniu bezpiecznego hasła:
 • Nigdy nie udostępniać swojego hasła.
 • Nie używać ponownie haseł na różnych kontach.
 • Wylogować się ze swojego konta.
 • Wiele witryn zapewnia użyteczne metody tworzenia silnych haseł, w tym artykuł na temat Narodowego Instytutu Norm i Technologii (NINT) na temat "Łatwe sposoby na zbudowanie lepszego P@$$w0rdu".
 • Zalecamy zmianę hasła i kodu PIN co najmniej co sześć (6) miesięcy dla każdego konta.

Weryfikacja dwuetapowa
Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, należy rozważyć utworzenie weryfikację dwuetapową.

Czym jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO")?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w 2016 r. Zastępuje dyrektywę UE o ochronie danych z 1995 r. i zastępuje prawa poszczególnych państw członkowskich opracowane zgodnie z Dyrektywą o Ochronie danych 95/46 / EC. Jej celem jest ochrona "praw i wolności" osób fizycznych (tj. Żyjących osób) oraz zapewnienie, że dane osobowe nie są przetwarzane bez ich wiedzy oraz, o ile to możliwe, że przetwarzane są za ich zgodą.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do informacji przechowywanych na mój temat przez VisaHQ?
Na życzenie możemy potwierdzić, jakie informacje posiadamy o Panu / Pani i jak są przetwarzane. Pan / Pani może poprosić o następujące informacje:
 • Tożsamość i dane kontaktowe osoby lub organizacji, która określiła, jak i dlaczego przetwarzać dane. W niektórych przypadkach będzie to przedstawiciel w UE.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w stosownych przypadkach.
 • Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach strony trzeciej, informacje na temat tych interesów.
 • Kategorie danych osobowych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych.
 • Odbiorca (-y) lub kategorie odbiorców, których dane są / zostaną ujawnione.
 • Jeśli zamierzamy przenieść dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, jak to zapewniamy, są wykonywane w bezpieczny sposób. UE zatwierdziła wysyłanie danych osobowych do niektórych krajów, ponieważ spełniają one minimalny standard ochrony danych. W innych przypadkach zapewnimy, że istnieją określone środki mające na celu zabezpieczenie twoich informacji.
 • Jak długo dane będą przechowywane.
 • Szczegóły dotyczące praw do poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym czasie.
 • Jak złożyć skargę do organu nadzorczego.
 • To, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy wymaganiem koniecznym do zawarcia umowy, a także czy jest się zobowiązanym do podania danych osobowych i ewentualnych konsekwencji niedostarczenia takich danych.
 • Źródło danych osobowych, jeśli nie zostało pobrane bezpośrednio od Pana / Pani.
 • Wszelkie szczegóły i informacje związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, takie jak profilowanie i wszelkie istotne informacje o zaangażowanej logice, a także znaczenie i oczekiwane konsekwencje takiego przetwarzania.

Jakie formy identyfikatora będę musiał podać, aby uzyskać do niego dostęp?
VisaHQ akceptuje następujące formy dokumentu tożsamości, gdy żądana jest informacja o twoich danych osobowych:
 • Karta paszportowa / obywatelska; i
 • Najnowszy dowód adresu

Jak mogę zaktualizować lub poprawić moje dane osobowe?
Pan / Pani może zarządzać swoimi danymi osobowymi za pośrednictwem portalu internetowego, może też skontaktować się z nami i poprosić o ręczną aktualizację danych Pana / Pani lub preferencji e-mail.