Jak wykorzystujemy dane Pana / Pani

Jakie informacje zbiera VisaHQ?
Zbieramy podstawowe informacje od Pana / Pani podczas tworzenia konta, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu. Gdy Pan / Pani kupuje produkty lub dodaje usługi, możemy zbierać dodatkowe informacje, takie jak identyfikacja rządu. Zapisujemy również informacje, gdy Pan / Pani kontaktuje się z nami, w tym prośby o obsługę klienta oraz notatki i szczegóły wyjaśniające, o co proszono i w jaki sposób zareagowaliśmy. Używamy również plików cookie i podobnych informacji o interakcjach i użytkowaniu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat konkretnego rodzaju informacji, które gromadzimy, oraz wyborów Pana / Pani związanych z tymi danymi, można zapoznać się z Polityką Prywatności.

W jaki sposób VisaHQ wykorzystuje informacje?
Używamy informacji o Panu / Pani, aby dostarczać, ulepszać, aktualizować i poprawiać usługi, które dostarczamy. Na przykład wykorzystujemy informacje o Panu / Pani, aby utworzyć konto, dostarczać nasze usługi (w tym aplikacje online) oraz wykrywać i zapobiegać oszustwom i nadużyciom. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Czy VisaHQ udostępnia dane stronom trzecim?
VisaHQ.pl ma spółkę dominującą VisaHQ.com.inc., LLC. Możemy udostępniać dane osobowe firmom powiązanym w ramach naszej rodziny korporacyjnej, z osobami trzecimi, z którymi współpracujemy, aby umożliwić integrację ich usług z naszymi własnymi usługami oraz z zaufanymi zewnętrznymi dostawcami usług, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu. Przykłady dzielenia się danymi obejmują przetwarzanie wiz lub paszportów, komunikowanie się z Panem / Panią za pomocą ankiet lub e-maili oraz reklam opartych na zainteresowaniach. Udostępniamy jedynie niezbędne minimum informacji, a stronom trzecim zabrania się wykorzystywania informacji w jakimkolwiek innym celu wskazanym w naszej Polityce Prywatności.

Jak można zaktualizować dane osobowe?
Pan / Pani ma kontrolę nad danymi osobowymi. W tej sekcji można dowiedzieć się o gromadzonych danych.

Wybory Pana / Pani dotyczące gromadzonych danych
Zapewniamy narzędzia do kontrolowania informacji o koncie i wskazówek dotyczących sposobu jego użycia. Potrzebno wejść na swoje konto lub skontaktować się z nami, aby:
 • Przeglądać i aktualizować informacje o koncie, takie jak imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu i adres rozliczeniowy.
 • Przeglądać i aktualizować preferencje kontaktu do odbierania wiadomości kont i produktów związanych z komunikacją marketingową.
Już wkrótce dla klientów z Unii Europejskiej! Dowiedz się więcej o nadchodzących funkcjach centrum kont.

Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących naszej Polityki Prywatności lub praktyk naszych Usług, można skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w danym kraju:

   Imię: Maria Firmino
   Pozycja: UK & EU Region Director of Operations
   Kraj: UK, Republic of Ireland, and Germany
   E-mail: gdpr@visahq.com
   Adres: 57 Fitzwilliam Square N, Dublin, D02 CP02, Ireland

Odpowiemy na wszystkie prośby, pytania lub wątpliwości w ciągu trzydziestu (30) dni.

Zabezpieczenie swojej tożsamości cyfrowej
Aby zbudować cyfrową tożsamość, potrzebno poświęcenie. Sposoby, w jakie jesteśmy zaangażowani, aby pomóc Panu / Pani chronić swoją cyfrową tożsamość.

Bezpieczne kanały komunikacyjne
Szyfrujemy dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem formularzy internetowych przy użyciu aktualnych standardów, aby uniemożliwić innym przechwycenie przesyłanych informacji.

Uwierzytelnianie konta
Do zalogowania się na Pana / Pani konta potrzebujemy unikalnej nazwy użytkownika i metody identyfikacji, takich jak hasło lub PIN kod klienta. Oferujemy także opcję weryfikacji dwuetapowej.

Szkolenie bezpieczeństwa
Nasi pracownicy otrzymują coroczne szkolenia i okresowe biuletyny dotyczące dobrych praktyk bezpieczeństwa.

Warstwowe podejście do bezpieczeństwa
Chronimy naszą sieć firmową za pomocą wielu różnych warstw zabezpieczeń.
Stosujemy środki ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i sprzętu.
Używamy kombinacji oprogramowania i urządzeń, aby chronić naszą sieć przed intruzami.
Mamy dedykowany zespół specjalistów od bezpieczeństwa, którzy nadzorują praktyki bezpieczeństwa urządzeń i aplikacji.

Jak chronić swoje dane
Pan / Pani ma kontrolę nad bezpieczeństwem swojego konta. Potrzebno jeszcze korzystać z dobrych praktyk bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane osobowe.

Zabezpiecz swoje hasło
Kilka wskazówek pomocnych w utrzymaniu bezpiecznego hasła:
 • Nigdy nie udostępniać swojego hasła.
 • Nie używać ponownie haseł na różnych kontach.
 • Wylogować się ze swojego konta.
 • Wiele witryn zapewnia użyteczne metody tworzenia silnych haseł, w tym artykuł na temat Narodowego Instytutu Norm i Technologii (NINT) na temat "Łatwe sposoby na zbudowanie lepszego P@$$w0rdu".
 • Zalecamy zmianę hasła i kodu PIN co najmniej co sześć (6) miesięcy dla każdego konta.

Weryfikacja dwuetapowa
Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, należy rozważyć utworzenie weryfikację dwuetapową.

Czym jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR)?
Nowe Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z 2016 r. zastępuje Dyrektywę o Ochronie Danych UE z 1995 r. i przeważa nad prawem poszczególnych państw członkowskich, które zostało opracowane zgodnie z Dyrektywą o Ochronie Danych 95/46/EC. Jego celem jest ochrona "praw i wolności" osób fizycznych (tj. żyjących osób) oraz zapewnienie, że dane osobowe nie są przetwarzane bez ich wiedzy, a tam, gdzie to możliwe, że są przetwarzane za ich zgodą.

Jak mogę uzyskać dostęp do informacji, które VisaHQ posiada na mój temat?
Na żądanie możemy potwierdzić, jakie informacje posiadamy na temat Ciebie i w jaki sposób są one przetwarzane. Możesz poprosić o następujące informacje:
 • Tożsamość i dane kontaktowe osoby lub organizacji, która określiła, jak i dlaczego przetwarzane są Twoje dane. W niektórych przypadkach będzie to przedstawiciel w UE.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, jeśli jest taki wymagany.
 • Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania.
 • Jeśli przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionych interesach lub interesach innej strony, informacje na temat tych interesów.
 • Kategorie danych osobowych zbieranych, przechowywanych i przetwarzanych.
 • Odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane są/u będą ujawniane.
 • Jeśli zamierzamy przesłać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje na temat tego, jak zapewniamy bezpieczeństwo takiego przesyłu. UE zaakceptowała przesyłanie danych osobowych do niektórych krajów, ponieważ spełniają one minimalne standardy ochrony danych. W innych przypadkach będziemy zapewniać konkretne środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich informacji.
 • Jak długo dane będą przechowywane.
 • Szczegóły dotyczące Twoich praw do poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Informacje na temat Twojego prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 • Informacje na temat składania skargi do organu nadzorczego.
 • Czy udostępnienie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy, oraz czy jesteś zobowiązany do udostępnienia danych osobowych i możliwe konsekwencje wynikające z niezastosowania się do takiego żądania.
 • Źródło danych osobowych, jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.
 • Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego przetwarzania decyzji, takiego jak profilowanie, oraz dowolne istotne informacje dotyczące logiki tego przetwarzania oraz znaczenia i spodziewanych konsekwencji takiego przetwarzania.

Jakie dokumenty tożsamości muszę dostarczyć, aby uzyskać do nich dostęp?
VisaHQ akceptuje następujące dokumenty tożsamości, gdy jest żądane udostępnienie informacji na temat danych osobowych:
 • Paszport/Karta Obywatelska; oraz
 • Niezawodne potwierdzenie adresu zamieszkania

Jak mogę zaktualizować lub poprawić moje dane osobowe?
Możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi za pośrednictwem swojego portalu internetowego lub skontaktować się z nami i poprosić o ręczną aktualizację swoich danych lub preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości e-mail.