POLITYKA PRYWATNOŚCI

UWAGA: Poniższa Polityka prywatności zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Aby wyświetlić aktualną Politykę prywatności, kliknij tutaj.

VisaHQ dba o prywatność Pana / Pani. Z tego powodu zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe tylko dlatego, że mogą być potrzebne dla nas, aby dostarczać Państwu nasze usługi wizowe oraz imigracyjne, (łącznie "nasze usługi"). Dane osobowe Państwa zawiera takie informacje jak:
 • Imię
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • E-mail
 • Inne zebrane dane, które mogą zidentyfikować użytkownika w celu przetwarzania wniosku wizowego lub wniosku o imigrację.
Nasza polityka prywatności ma na celu opisanie, w jaki sposób i jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe Państwa. Opisuje również opcje, które umożliwiamy dostęp, aktualizację lub w inny sposób przejęcie kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Jeśli w dowolnym momencie Pan / Pani będzie mieć pytania dotyczące naszych praktyk lub któregokolwiek praw Pana / Pani opisanych poniżej, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych ("IOD") i naszym oddanym zespołem, który obsługuje biuro, kontaktując się z nami pod adresem gdpr@visahq.com. Ta skrzynka odbiorcza jest aktywnie monitorowana i zarządzana, dzięki czemu możemy zapewnić doświadczenie, któremu można zaufać.

W podobny sposób stworzyliśmy także Centrum ochrony prywatności, aby dać odpowiedzi na najczęstsze pytania, szybkie linki umożliwiające dostęp do Ustawień konta, instrukcje, jak wykonywać określone prawa, które mogą być dostępne, oraz definicje kluczowych pojęć i pojęć wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie informacje zbieramy?
Gromadzimy informacje, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie podczas korzystania z naszych Usług. Wiele z tego, co prawdopodobnie Pan / Pani uważa za dane osobowe, są zbierane bezpośrednio od Pana / Pani, gdy:
   (1) tworzy konto lub kupuje dowolne z naszych Usług (np. Informacje rozliczeniowe, w tym nazwa, adres, numer karty kredytowej, identyfikacja rządowa);
   (2) zwraca się o pomoc do naszego zespołu obsługi klienta (np. Numer telefonu, adres e-mail);
   (3) wypełnij formularz kontaktowy lub poproś o biuletyny lub inne informacje od nas (np. E-mail); lub
   (4) uczestniczy w konkursach i analiz, ubiega się o pracę, lub w inny sposób uczestniczy w działaniach, które wymagają informacji o Panu / Pani.

Jak zbieramy informacje
Zbieramy dodatkowe informacje podczas dostarczania naszych Usług, aby zapewnić niezbędną i optymalną wydajność. Te metody zbierania mogą nie być dla Państwa tak oczywiste, dlatego chcieliśmy podkreślić i wyjaśnić poniżej nieco więcej na temat tego, czym one mogą być (ponieważ różnią się one od czasu do czasu) i jak działają:

Informacje związane z kontem są gromadzone w związku z korzystaniem z naszych Usług, takimi jak numer konta, zakupy, odnowienie lub wygaśnięcie produktów, żądania informacji i prośby o obsługę klienta oraz uwagi i szczegóły wyjaśniające.

Pliki cookie i podobne technologie na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych pozwalają nam śledzić sposób przeglądania, kliknięte linki, zakupione przedmioty, typ urządzenia użytkownika oraz gromadzić różne dane, w tym dane analityczne, o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych Usług i jak z nich korzysta. Dzięki temu możemy zapewnić klientom bardziej odpowiednią ofertę produktów, lepsze wrażenia na naszych stronach internetowych i aplikacjach mobilnych oraz gromadzić, analizować i ulepszać wydajność naszych Usług. Możemy również zbierać lokalizację Pana / Pani (adres IP), abyśmy mogli spersonalizować nasze Usługi. Aby uzyskać dodatkowe informacje i dowiedzieć się, jak zarządzać wykorzystywanymi przez nas technologiami, można zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.

Dane dotyczące korzystania z Usług są gromadzone automatycznie podczas korzystania z naszych Usług i interakcji z nimi, w tym metadanych, plików dziennika, identyfikatorów plików cookie / urządzeń i informacji o lokalizacji.

Informacje te obejmują określone dane dotyczące interakcji Pana / Pani z funkcjami, treścią i linkami (w tym stronami trzecimi, takimi jak wtyczki do mediów społecznościowych) zawartymi w Usługach, adresem protokołu internetowego (IP), typem i ustawieniami przeglądarki, datą i godziną Usługi zostały wykorzystane, informacje o konfiguracji przeglądarki i wtyczkach, preferencjach językowych i danych cookie, informacje o urządzeniach uzyskujących dostęp do Usług, w tym typ urządzenia, jaki system operacyjny jest używany, ustawienia urządzenia, identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzeń i dane o błędach, oraz niektóre z zebranych danych mogą być i mogą służyć do przybliżenia lokalizacji Państwa.

Uzupełnione Dane mogą pochodzić od Państwa z innych źródeł, w tym z publicznie dostępnych baz danych lub stron trzecich, od których kupiliśmy dane. W takim wypadku możemy połączyć te dane z informacjami, które już posiadamy o Panu / Pani, abyśmy mogli aktualizować, rozszerzać i analizować dokładność naszych zapisów, identyfikować nowych klientów i dostarczać produktów i usług, które mogą Pana / Pani zainteresować. Jeśli Pan / Pani przekaże nam dane osobowe innych osób lub inne osoby podadzą nam swoje dane, wykorzystamy te informacje tylko z konkretnego powodu, dla którego zostały nam przekazane.

Jak wykorzystujemy informacje
Jesteśmy przekonani, że zarówno minimalizujemy zbierane przez nas dane, jak i ograniczamy ich wykorzystanie i cel tylko do tego (1), na który otrzymaliśmy pozwolenie, (2) w razie potrzeby do dostarczenia Usług, które Pana / Pani kupuje lub wchodzi w interakcje, lub (3) jako możemy być wymagane lub dozwolone w celu zapewnienia zgodności z prawem lub w innych zgodnych z prawem celach. Zastosowania te obejmują:

1. Dostarczanie, ulepszanie i aktualizowanie świadczonych przez nas Usług. Zbieramy różne informacje związane z zakupem, użytkowaniem i / lub interakcjami z naszymi Usługami. Używamy tych informacji do:
 • Usprawnienia i optymalizacji działania i wydajność naszych usług (ponownie, w tym naszej aplikacji on-line)
 • Diagnozowanie problemów z i identyfikacji wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa, błędy lub potrzebne ulepszenia do Usług
 • Wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom naszych Usług i systemów
 • Gromadzenie zbiorczych statystyk na temat korzystania z Usług
 • Rozumienia i analizowania sposobu korzystania z naszych usług i jakie produkty i usługi są najbardziej odpowiedne dla Państwa.
Często większość zgromadzonych danych to dane zagregowane lub statystyczne dotyczące sposobu, w jaki osoby korzystają z naszych Usług i nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi, ale w zakresie, w jakim są one danymi osobowymi, są powiązane lub mogą być łączone z danymi osobowymi, traktujemy je odpowiednio.

Udostępnianie z zaufanymi stronami trzecimi. Możemy udostępniać dane osobowe firmom powiązanym w ramach naszej rodziny korporacyjnej, z osobami trzecimi, z którymi współpracujemy, aby umożliwić integrację ich usług z naszymi własnymi Usługami oraz z zaufanymi zewnętrznymi dostawcami usług, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu, takich jak:
 • Przetwarzanie płatności kartą kredytową
 • Doręczanie reklam
 • Przeprowadzanie konkursów lub ankiet
 • Przeprowadzanie analiz naszych danych demograficznych dotyczących naszych usług i klientów
 • Komunikowanie się z Panem / Panią, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczania ankiety
 • Menedżer ds. relacji z klientami.
Udostępniamy wyłącznie dane osobowe, aby strona trzecia mogła świadczyć usługi zgodnie z wymaganiami lub w razie potrzeby w naszym imieniu. Te osoby trzecie (i ewentualni podwykonawcy) podlegają surowym warunkom przetwarzania danych i nie mogą wykorzystywać, udostępniać ani przechowywać danych osobowych użytkownika w jakimkolwiek innym celu niż ten, który został specjalnie zawarty (lub bez zgody Pana / Pani).

2. Komunikowanie się z Państwem. Możemy kontaktować się z Panem / Panią bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawcy będącego osobą trzecią w związku z produktami lub usługami, które Pan / Pani zarejestrowali lub kupili u nas. Możemy również skontaktować się z Panem / Panią z ofertami dodatkowych usług, które naszym zdaniem będą cenne, jeśli Pan / Pani wyrazi na to zgodę lub jeśli jest to dozwolone w oparciu o uzasadnione interesy. Nie trzeba dostarczać zgodę jako warunek zakupu naszych towarów lub usług. Te kontakty mogą obejmować:
 • E-mail
 • Wiadomości tekstowe (SMS)
 • Rozmowy telefoniczne
 • Automatyczne połączenia telefoniczne lub wiadomości tekstowe.


Można również zaktualizować swoje preferencje subskrypcji dotyczące otrzymywania wiadomości od nas i / lub naszych partnerów, logując się na swoje konto i odwiedzając stronę "Ustawienia konta".

Jeśli zbieramy informacje od Pana / Pani w związku z ofertą pod wspólną marką, w punkcie odbioru będzie jasne, kto zbiera informacje i których polityka prywatności ma zastosowanie. Ponadto opiszemy wszystkie dostępne opcje dotyczące wykorzystania i / lub udostępniania danych osobowych partnerowi pod wspólną marką, a także sposoby korzystania z tych opcji.

Jeśli Pan / Pani korzysta z usługi umożliwiającej import kontaktów (np. Za pomocą usług e-mail marketingu w celu wysyłania wiadomości e-mail w Twoim imieniu), użyjemy tylko kontaktów i innych danych osobowych do żądanej usługi.

Jeśli Państwo uważa, że ktoś podał nam dane osobowe Pana / Pani i chce poprosić o ich usunięcie z naszej bazy danych, można skontaktować się z nami pod adresem gdpr@visahq.com

Przekazywanie danych osobowych za granicę. Jeśli Pan / Pani korzysta z naszych Usług z kraju innego niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery, komunikacja z nami może spowodować transfer danych osobowych przez granice międzynarodowe. Ponadto, jeśli do nas zadzwonić lub rozpocząć czat, możemy zapewnić Państwu wsparcie od jednego z naszych globalnych miejsc poza krajem pochodzenia Pan / Pani. W takich przypadkach dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

3. Zgodność z żądaniami prawnymi, regulacyjnymi i egzekwowania prawa. Współpracujemy z urzędnikami państwowymi i organami ścigania oraz podmiotami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Ujawnimy wszelkie informacje na temat Pana / Pani rządowi, organom ścigania lub podmiotom prywatnym, ponieważ zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem uważamy, że jest to konieczne lub odpowiednie, aby odpowiedzieć na roszczenia i proces sądowy (takie jak wezwania do sądu), w celu ochrony naszej własności i praw lub nieruchomości i praw osób trzecich, w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innej osoby, zapobiegania lub zaprzestania działalności uważamy za nielegalne lub nieetyczne.

W zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, podejmiemy uzasadnione kroki w celu powiadomienia użytkownika w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych stronom trzecim w ramach procesu prawnego.

4. W celu pomiaru skuteczności marketingu cyfrowego. Korzystamy z wielu narzędzi do analityki internetowej dostarczanych przez partnerów usługowych, takich jak Google Analytics i Singular, w celu zbierania informacji o interakcji strony internetowej lub aplikacji mobilnych, w tym o tym, jakie strony Pan / Pani odwiedza, ile czasu spędza na każdej stronie, jakiego systemu operacyjnego i przeglądarki używa oraz informacji o sieci i IP. Używamy informacji dostarczanych przez te narzędzia do ulepszania naszych Usług. Narzędzia te umieszczają trwałe pliki cookie w przeglądarce, aby zidentyfikować Pana / Pani jako unikalnego użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie. Każdy plik cookie nie może być używany przez nikogo innego niż dostawca usług (np. Google dla Google Analytics). Informacje zebrane z pliku cookie mogą być przekazywane i przechowywane przez tych partnerów serwisowych na serwerach w kraju innym niż kraj, w którym Pan / Pani mieszka. Mimo że zebrane informacje nie obejmują danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, informacje rozliczeniowe itp., zebrane informacje są wykorzystywane i udostępniane przez usługodawcę zgodnie z ich indywidualną polityką prywatności. Można kontrolować technologie, których używamy, zarządzając swoimi ustawieniami za pomocą naszej Polityki Cookie lub "banerów cookie", które mogą być prezentowane (w zależności od adresu URL odwiedzanej strony) podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych lub przy użyciu ustawień w przeglądarce lub trzeciej. narzędzia imprezowe.

lub "banery cookies", które mogą być prezentowane (w zależności od adresu URL strony odwiedzane) gdy po raz pierwszy odwiedzić nasze strony internetowe, lub korzystając z ustawień w przeglądarce lub narzędzi innych firm.

Strony internetowe osób trzecich. Nasza strona internetowa i nasze aplikacje mobilne zawierają linki do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani treści stron osób trzecich. Prosimy przeczytać politykę prywatności każdej odwiedzanej strony.

Tarczę Prywatności UE-USA i Szwajcaria-U.S.

TRUSTe
Nasza firma macierzysta VisaHQ.com Inc., LLC (i nasze jednostki powiązane, w tym wszystkie inne firmy VisaHQ na całym świecie) uczestniczy i uzyskała certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA i Szwajcaria-U.S. VisaHQ.com Inc., LLC zobowiązuje się do poddania wszystkich danych osobowych otrzymanych od UE lub Szwajcarii, w oparciu o Tarczę Prywatności, do obowiązujących Zasad. Aby uzyskać więcej informacji na temat struktury Tarczy Prywatności, prosimy odwiedzić listę Departamentu Handlu USA.

VisaHQ.com, LLC przestrzega zasad Tarczy Prywatności dla wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym z postanowień dotyczących przeniesienia odpowiedzialności z tytułu przeniesienia.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z Tarczą Prywatności, VisaHQ.com, LLC podlega nadzorczym uprawnieniom Federalnej Komisji Handlu USA. W pewnych sytuacjach firma VisaHQ.com, LLC może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.

Jeśli Pan / Pani ma nierozwiązany problem dotyczący prywatności lub wykorzystania danych, którego nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, prosimy skontaktować się z naszym centrum rozstrzygania na adres gdpr@visahq.com.

Jak uzyskać dostęp, aktualizować lub usuwać swoje dane
Aby łatwo uzyskiwać dostęp, przeglądać, aktualizować, usuwać lub przesyłać dane osobowe (jeśli są dostępne) lub aktualizować preferencje subskrypcji, potrzebno zalogować się do swojego konta i przejść do "Ustawienia konta".

Prosimy odwiedić nasze Centrum prywatności, aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące uzyskiwania dostępu, aktualizowania lub usuwania danych.

Jeśli złożyć wniosek o usunięcie swoich danych osobowych, prośba zostanie uznana tylko w zakresie, w jakim nie jest już potrzebna dla jakichkolwiek Usług zakupionych lub wymaganych dla naszych zgodnych z prawem celów biznesowych lub prawne lub umowne wymogi dotyczące przechowywania dokumentacji.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Pan / Pani nie może uzyskać dostępu do Ustawień konta lub naszego Centrum ochrony prywatności, można również skontaktować się z nami za pomocą jednej z metod opisanych w sekcji "Kontakt" poniżej.

Jak zabezpieczamy i przechowujemy dane
Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów przechowywania i ochrony danych osobowych, które zbieramy, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu i przechowywaniu, w tym w stosownych przypadkach z wykorzystaniem szyfrowania. Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć Usługi, o które prosiono, a następnie w różnych legalnych celach prawnych lub biznesowych. Mogą to być okresy przechowywania:
 • zgodnie z prawem, umową lub podobnymi obowiązkami mającymi zastosowanie do naszej działalności gospodarczej;
 • za zachowanie, rozwiązanie, obronę lub egzekwowanie naszych prawnych / umownych praw; lub
 • potrzebne do prowadzenia adekwatnych i dokładnych rejestrów biznesowych i finansowych.
Jeśli Pan / Pani ma jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa lub przechowywania danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem gdpr@visahq.com.

Powiadomienia "Nie śledź"
Niektóre przeglądarki pozwalają automatycznie powiadamiać odwiedzane strony, aby nie śledzić użytkownika za pomocą sygnału "Nie śledź". Uczestnicy z branży nie mają zgody co do tego, co w tym kontekście oznacza "Nie śledź". Podobnie jak w przypadku wielu stron i usług internetowych, obecnie nie zmieniamy naszych praktyk, gdy otrzymujemy sygnał "Nie śledź" z przeglądarki użytkownika.

Ograniczenia wiekowe
Nasze Usługi są dostępne do kupienia tylko dla osób w wieku powyżej 18 lat. Nasze usługi nie są przeznaczone do konsumpcji lub mające na celu zachęcenie osób poniżej 18 lat. Jeśli Pan / Pani zna lub ma powody przypuszczać, że ktoś poniżej 18 lat podał nam jakiekolwiek dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami.

Zmiany w naszej Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę Prywatności, opublikujemy te zmiany w niniejszej Polityce Prywatności i we wszystkich innych miejscach, które uznamy za stosowne, abyście wiedzieli, jakie informacje zbieramy, jak z nich korzystamy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy to. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy tutaj, e-mailem lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej, co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian.

Urząd ochrony danych
Jeżeli Pan / Pani jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i uważ, że przechowujemy dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), można kierować pytania lub skargi do naszego głównego organu nadzorczego, Federalnej Komisji ds. Ochrony Danych i wolności informacji (Die Bundesbeauftrafte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), jak wskazano poniżej:

Husarenstraße 30
53117 Bonn, Niemcy
Tel .: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faks: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de

Skontaktować się z nami
Jeśli Pan / Pani ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące naszej Polityki Prywatności, naszych praktyk lub naszych Usług, można skontaktować się z naszym Biurem DPO pocztą elektroniczną na adres gdpr@visahq.com. Ewentualnie można skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

By Mail: Kontakt: Do ogłoszenia
Przez telefon: +442045773307.

Odpowiemy na wszystkie prośby, pytania lub wątpliwości w ciągu trzydziestu (30) dni.