Laos Wiza

Laos Wiza

permanent resident?


Dla obywateli Polska wymagana jest wiza turystyczna do Laos.

UWAGA: Niestety w tej chwili VisaHQ nie zapewnia pełnego pakietu usług dla wiza turystyczna do Laos. Składający wnioski muszą składać wnioski osobiście w najbliższej ambasadzie Laos . Poniższe informacje nie są zobowiązujące. Wszystkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do ambasady Laos.

Aby ubiegać się o wiza turystyczna do Laos wymaga następujących dokumentów:

a
Oryginalny, podpisany Polska paszport z co najmniej sześciomiesięcznym okresem ważności.
b
Passport Photo: 3 Include a passport style photo, with a white background, taken within the last 6 months. You may also choose to upload a photo to your order for us to print. There is a surcharge associated with this service.

Skorzystaj z naszej szerokiej i baza danych konsularny ambasady aby znaleźć najbliższy jeden. Po zetknięciu się z ambasadą potwierdzenia wymaganych dokumentów, czas potrzebny do przetwarzania wizy i czy konsulat przyjmuje wnioski pocztą.

Wiza Laos dla obywateli Polska jest wymagana. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktować się z najbliższą Laos ambasadę.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to